Zákon o hospodaření energií

přehled změn a aktuální znění zákona a jeho prováděcích předpisů v příkladech

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 30. května 2024 od 9 do 13 hodin v hotelu TRISTAR – CONGRESS, U Sluncové 14, Praha 8 Olympik Hotels > Hotel Tristar

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 200 metrů pěšky okolo vchodu do hotelu Olympik rovně přes parkoviště pro autobusy; parkování je možné na ulici v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti)

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen odborné veřejnosti ze soukromého i státního sektoru dotčené povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Klade si za cíl seznámit účastníky semináře s aktuálními legislativními povinnostmi v oblasti zvyšování energetické účinnosti s důrazem na ustanovení zákona a jeho prováděcích předpisů, která prošla nedávnou novelizací. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

 • Prezence účastníků
 • Změny vyplývající z novel zákona o hospodaření energií a připravované novely vyhlášky č. 264/2020 Sb.
  • Hospodárné užití energie datovými centry
  • Změny povinností stavebníků s účinností nového stavebního zákona
  • Povinnosti u odpojování od SZTE
  • SEI dotčeným orgánem u plánování výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW a nově i u stavebních uzávěr
  • Změna faktoru neobnovitelné primární energie u elektřiny a změna faktorů neobnovitelné primární energie u referenční budovy
  • Areálový přístup k výrobnám elektřiny
 • Přestávka na občerstvení
 • Platné znění zákona o hospodaření energií a připravované změny jeho vyhlášek
  • Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace
  • Energetická náročnost budov
  • Povinnost zpracovat PENB
  • Povinnost zajistit provedení energetického auditu
  • Povinnost zpracovat energetický posudek
  • Připravované změny vyhlášek
 • Diskuse, individuální konzultace

Lektor: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., metodik odboru kontroly SEI

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 29. května 2024. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2 314 Kč + DPH 21 % (2 800 Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 26006. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty