O nás

Samostatný Energetický institut vznikl oddělením od Státní energetické inspekce, které byl, jako ústřední vzdělávací zařízení odvětví energetiky, součástí do roku 1994. Po následných vlastnických změnách, počátkem roku 2000 zanikl. Ještě v průběhu téhož roku jsme však začali obnovovat základní činnosti původního Energetického institutu a o rok později jsme znovu zahájili také specializační studium „Průmyslová energetika“.

Hlavním předmětem činnosti Energetického institutu je v současné době pořádání hromadných vzdělávacích akcí určených pro zaměstnance firem a dalších organizací, a to jak z podnikatelského, tak i státního sektoru, se zaměřením na oblasti energetika a podniková ekologie. Jedná se zejména o odborné semináře a školení věnované změnám v legislativě, povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, problémům zjišťovaným činností kontrolních orgánů, ohlašování prostřednictvím ISPOP, vyplňování výkazů pro energetickou statistiku, rozúčtování nákladů na dodávku tepla a dalším aktuálním tématům. Lektory seminářů jsou spoluautoři příslušných zákonů a prováděcích předpisů, pracovníci kontrolních orgánů a další odborníci na danou problematiku, kteří podají posluchačům přesný výklad legislativy a vysvětlí nejasné či sporné formulace, upozorní na nejčastější problémy a chyby zjišťované při kontrolách a poradí, jak se jim vyvarovat. V závěru každého semináře je dostatek času na zodpovězení konkrétních dotazů a na individuální konzultace.

Další činností Energetického institutu je organizování krátkodobých kurzů, které jsou určeny obsluhám čistíren odpadních vod (dle ČSN 75 65 05). Tyto kurzy probíhají přímo na ČOV objednatele kurzu, obsahují celkem 32 vyučovacích hodin a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží osvědčení, které má celostátní platnost.

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty