Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi

PRAVIDLA PRO ROZÚČTOVÁNÍ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE, INFORMACE O ÚSPORNÉM TARIFU

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 12. září 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.(Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenostmi s řešením problémových situací v praxi. Součástí semináře budou také informace o vládním úsporném tarifu, který má spotřebitelům pomoci snížit náklady na energie. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 13:00 hodin

Program semináře:

 • Prezence účastníků, úvod.
 • Transpozice Směrnice EU o energetické náročnosti do české legislativy, zejména zákona č. 67/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění, po novele č. 376/2021 Sb.
 • Přestávka.
 • Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor, zkušenosti z praxe.
 • Úsporný tarif – co nám to přinese.
 • Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Lektor: Věra Brodecká – vedoucí útvaru zpracování dat I.RTN, s.r.o., odbornice v oblasti rozúčtování nákladů na teplo

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 9. září 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 24007. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty