Regulované ceny v energetice v roce 2024

PŘEDSTAVENÍ CENOVÝCH ROZHODNUTÍ ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU

Energetický institut ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 9:00 do 13:00 hodin v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 (www.olympik.cz) a současně také on-line

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen odborné veřejnosti z oblasti energetiky, průmyslu i všem ostatním zájemcům o problematiku cen regulovaných činností v energetice. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k regulovaným cenám elektřiny a plynu, cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie a cenovým rozhodnutím, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2024. Tradičně velký prostor bude věnován také dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

 • Prezence účastníků, zahájení semináře   
 • Regulované ceny v elektroenergetice – cenová rozhodnutí ERÚ pro rok 2024
  • Ing. Jan Svatek – vedoucí oddělení regulace cen v elektroenergetice, ERÚ
 • Regulované ceny související s dodávkou plynu v roce 2024 – cenové rozhodnutí ERÚ  
  • Ing. Jiří Malínek – vedoucí oddělení regulace cen v plynárenství, ERÚ
 • Přestávka na občerstvení
 • Ceny tepelné energie v roce 2024 – cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepla
  • Ing. Sylva Hondlová – vedoucí oddělení regulace teplárenství, ERÚ
 • Podpora pro podporované zdroje energie – cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2024
  • Ing. Kristián Titka – ředitel odboru POZE, ERÚ
 • Diskuse, závěr semináře, individuální konzultace

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 13. prosince 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25013. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty