Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude konat v úterý 17. října 2023 od 9:00 do 15:00 hodin v hotelu TRISTAR – CONGRESS, U Sluncové 14, Praha 8 – www.olympik.cz

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 200 metrů pěšky okolo vchodu do hotelu Olympik rovně přes parkoviště pro autobusy; parkování je možné na ulici v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti)

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast online. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program semináře:

 • Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., aktuální znění. Novely zákona a jejich dopady.
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., a ostatní prováděcí předpisya jejich aktuální znění.
 • Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 • Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Upozornění na změny.
 • Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin.
 • Povinnost provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.
 • Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení emisních limitů.
 • Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření – možnosti a povinnosti.
 • Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 • Bilance VOC.
 • Poplatky za znečišťování ovzduší.
 • Průběžná a souhrnná provozní evidence.
 • Provozní řády.
 • Obsahové náležitosti dokumentů(odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie).
 • Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona.

Lektor: Ing. Zbyněk Krayzel – odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 16. října 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25010. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty