Energetická statistika

Výkazy o produkci, dodávkách a spotřebě paliv a energie pro ČSÚ a ERÚ

Energetický institut ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Energetickým regulačním úřadem si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 21. listopadu 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.(Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně seznámí účastníky semináře s jednotlivými výkazy, vysvětlí jejich smysl, a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. Pracovníci ČSÚ budou dále také informovat o rozšíření ročního výkaznictví podle požadavků EÚ pro rok 2023 a o zkušenostech s pilotním zjišťováním o dodávce elektřiny a plynu EP 6-01 provedeném za rok 2021. ERÚ připravuje spuštění datového portálu k otestování s respondenty. Na semináři zástupci ERÚ předvedou vyplnění výkazu na portálu. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně.

Program semináře:

08:30     Prezence účastníků

09:00     Právní úprava a účel energetického výkaznictví – Program statistických zjišťování na rok 2023, zpracování došlých výkazů a další využití získaných údajů pro vnitrostátní i nadnárodní účely – Ing. Zámyslický, ČSÚ

09:30    Statistická zjišťování Českého statistického úřadu – seznámení s výkazy pro rok 2023, praktická ukázka vyplňování jednotlivých výkazů, upozornění na časté chyby; zkušenosti s pilotním zjišťováním o dodávce elektřiny a plynu EP 6-01; informace o rozšíření ročního výkaznictví pro rok 2023 – Ing. Korbel, ČSÚ

10:30     Přestávka na občerstvení

11:00    Statistická zjišťování Energetického regulačního úřadu – seznámení se statistickými výkazy, upozornění na časté chyby a vysvětlení nejasností; informace o připravovaném datovém portálu, praktická ukázka vyplnění výkazu na portálu – Ing. Liška, Ing. Rosecký, ERÚ

12:15     Odpovědi na dotazy, individuální konzultace

13:00     Závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 18. listopadu 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 24011. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty