Vodní hospodářství 2024

aktuální změny legislativy, zkušenosti z praxe

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 25. dubna 2024 9:00 – 13:00 hodin v hotelu TRISTAR – CONGRESS, U Sluncové 14, Praha 8 Olympik Hotels > Hotel Tristar

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 200 metrů pěšky okolo vchodu do hotelu Olympik rovně přes parkoviště pro autobusy; parkování je možné na ulici v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti)

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům z praxe, jak z podnikatelské sféry, tak i orgánů státní správy, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi v oblasti vodního hospodářství. Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o povinnostech podnikových ekologů vyplývajících z platných právních předpisů s důrazem na aktuální a připravované změny, včetně zkušeností s jejich aplikací v praxi. 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 284/2021 Sb., který přináší do vodního zákona řadu změn v souvislosti s přijetím stavebního zákona a také zákon č. 149/2023 Sb., který mění některá ustanovení vodního zákona v souvislosti s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku. Dále také v současné době Poslanecká sněmovna projednává tzv. havarijní novelu vodního zákona reagující na dosavadní zkušenosti z praxe ve vztahu k řešení havárií. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

 • Prezence účastníků, úvod semináře
 • Přehled legislativních povinností podnikových ekologů vyplývajících z aktuálně platného znění vodního zákona a příslušných prováděcích předpisů
 • Přestávka na občerstvení
 • Změny vodního zákona vyplývající z nabytí účinnosti zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona a zákona č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku
 • Havarijní novela vodního zákona
 • Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektor: Ing. Robin Náse – odborník na oblast vodního hospodářství s dlouholetou praxí v oboru

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 24. dubna 2024. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2 314 Kč + DPH 21 % (2 800 Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 26004. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty