Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi

novely předpisů, pravidla pro rozúčtování, zkušenosti z praxe

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 5. října 2023 od 9:00 do 13:00 hodin v hotelu TRISTAR – CONGRESS, U Sluncové 14, Praha 8 – www.olympik.cz

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 200 metrů pěšky okolo vchodu do hotelu Olympik rovně přes parkoviště pro autobusy; parkování je možné na ulici v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti)

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenostmi s řešením problémových situací v praxi. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

 • Prezence účastníků, úvod.
 • Základní informace o prostředí, ve kterém rozúčtování nákladů na služby probíhá, legislativní základna a terminologie
 • Ceny a náklady – jejich význam a stanovení, souvislost s podnikatelským prostředím
 • Novely předpisů a jejich aktuální znění – např, zákon č. 67/2013 Sb., „o službách“, zákon č 406/2000 Sb., o hospodaření energií a související prováděcí předpisy
 • Technická vybavenost pro rozúčtování nákladů na služby
 • Přestávka na občerstvení
 • Základní pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor – náklady na vytápění, na dodávku teplé vody a na dodávku pitné vody, pravidla tzv. fakturačního měření a tzv. poměrového rozdělování nákladů na jednotlivé spotřebitele
 • Co kontrolovat v rozúčtování před jeho odesláním.  Reklamace, spory a případy ovlivňování technické vybavenosti.
 • Zkušenosti z praxe.
 • Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Lektor: Martin Štěpán – DEAS, s.r.o., konzultant v oblasti cen tepla a rozúčtování nákladů na teplo

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 4. října 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25009. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty