Komunitní energetika

NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA LEX OZE I A LEX OZE II

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 22. května 2023 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Cílem semináře je přehledně seznámit posluchače s novinkami v oblasti urychlování výstavby a využívání obnovitelných zdrojů energie včetně aktuálního tématu komunitní energetiky a sdílení elektřiny. V první fázi tyto změny přinesla do národního právního řádu poslední novela energetického zákona tzv. LEX OZE I (zákon č. 19/2023 Sb.), která s účinností od 24. ledna 2023 výrazně zjednodušuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Další novela  energetického zákona, tzv. LEX OZE II, která zavádí pravidla pro komunitní energetiku, se v současné době dokončuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Seminář je určen odborné veřejnosti z podnikatelského i státního sektoru zabývající se energetikou a obnovitelnými zdroji energie. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení semináře
 • Úvod do problematiky komunitní energetiky a sdílení elektřiny
 • Přehled změn, které přinesla novela energetického zákona LEX OZE I
 • Přestávka na občerstvení
 • Změny, které přinese novela energetického zákona LEX OZE II
 • Dotazy
 • Závěr semináře, individuální konzultace

Lektor: Ing. Hana Schvarczová – Komora OZE

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 19. května 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25005. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty