ISPOP a ohlašování v oblasti odpadů za rok 2023

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 25. ledna 2024 od 9:00 do 13:00 hodin v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 (www.olympik.cza současně také on-line

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců odpadů a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Prezence od 8:30, zahájení semináře 9:00, předpokládané ukončení 13:00 hodin

Program semináře:

 • Prezence účastníků
 • Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech a přechodná  ustanovení k evidenci  a ohlašování:
  • aktuální  právní  úprava nakládání  s odpady
  • novela prováděcích vyhlášek k zákonům 541/2020 Sb.  a 542/2020 Sb.
  • povinnosti původce odpadů, obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem
  • evidence odpadů  a ohlašování provozovateli zařízení pro nakládání s odpady
  • vedení evidencí a ohlašování (např. zpracovatelé elektrozařízení, zpracovatelé vozidel s ukončenou životností, sběrny odpadů a sběrné dvory, atd.)
  • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Přestávka na kávu a občerstvení
 • ISPOP, aktuální změny, ohlašování v oblasti odpadů, SEPNO:
  • právní a organizační rámec plnění ohlašovacích povinností
  • změny ohlašování v souvislosti s provozem systému ISPOP 2
  • změny způsobu přihlašování do účtů ISPOP, SEPNO, CRŽP
  • Centrální registr ŽP (CR ŽP) a napojené systémy
   • základní činnosti v CR ŽP – praktická  ukázka práce v CR ŽP
   • registrace subjektu, přidělení agendy, zmocnění
  • ISPOP2 – praktická ukázka ohlašování
   • vyplnění hlášení F_ODP_PRODkoncepty hlášení, kontrola a podání hlášení, ověření stavu hlášeníověřování hlášení orgány ORP
   • oprava údajů v podaném hlášení
  • Modul SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektoři: Ing. Petr Šulc – sfe consulting s.r.o. a výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 24. ledna 2024. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 26001. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty