ESG reporting – zpráva o udržitelnosti podniku

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat v úterý 21. května 2024 9:00 – 13:00 hodin v hotelu TRISTAR – CONGRESS, U Sluncové 14, Praha 8 Olympik Hotels > Hotel Tristar

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 200 metrů pěšky okolo vchodu do hotelu Olympik rovně přes parkoviště pro autobusy; parkování je možné na ulici v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti)

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají nebo budou mít v podnicích za úkol zpracování zprávy o udržitelnosti podniku (ESG reporting). V závěru roku 2023 byla prostřednictvím zákona č. 349/2023 Sb. transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2022/2464. Do právního řádu ČR tak vstoupila povinnost pro určené subjekty zpracovat zprávu o udržitelnosti. Jedná se o jeden z nástrojů k dosažení klimatické neutrality v rámci EU. Proto významnou součást zprávy tvoří stanovení uhlíkové stopy a plánu jejího snižování. Seminář si klade za cíl, podrobně seznámit účastníky s problematikou ESG reportingu, tak aby byli schopni se s novými povinnostmi včas a správně vypořádat. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30     Prezence účastníků

09:00     Zahájení semináře

09:05     Přednáška – 1. část

 • Kontext udržitelnosti a rámec ESG
 • Směrnice CSRD (2022/2464)
 • Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)
 • Rozdělení subjektů a harmonogram náběhu povinností zpracování zpráv o udržitelnosti podniku
 • Výjimky z povinnosti zpracovat zprávu o udržitelnosti podniku

10:30     Přestávka na kávu a občerstvení

11:00     Přednáška – 2. část

 • Transpozice směrnice CSRD do právního řádu ČR
 • Uhlíková stopa v rámci reportingu ESG
 • Tranziční plán ke snižování uhlíkové stopy subjektu.
 • Stanovení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů

13:00     Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektor: Ing. Petr Šulc – sfe consulting s.r.o. a výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 20. května 2024. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2 314 Kč + DPH 21 % (2 800 Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 26005. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty