Energetická statistika

NOVÝ DATAPORTÁL ERÚ, ROZŠÍŘENÍ ROČNÍHO VÝKAZNICTVÍ ČSÚ, ZKUŠENOSTI ČSÚ SE ZJIŠŤOVÁNÍM O DODÁVCE ELEKTŘINY A PLYNU EP 6-01

Energetický institut ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Energetickým regulačním úřadem si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat v úterý 21. listopadu 2023 od 9:00 do 13:00 hodin v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8  (www.olympik.cz) a současně také on-line

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu.

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými výkazy ČSÚ a ERÚ, vysvětlit jejich smysl, a především správný postup vyplňování a upozornit na časté chyby a nejasnosti. V letošním roce byl spuštěn testovací Dataportál ERÚ pro sběr statistických výkazů ERÚ a od příštího roku se budou již výkazy pro ERÚ zasílat výhradně přes tento portál. Na semináři zástupci ERÚ předvedou vyplnění výkazu na portálu. Pracovníci ČSÚ budou informovat mimo jiné o zkušenostech se zjišťováním o dodávce elektřiny a plynu EP 6-01 a také o rozšíření ročního výkaznictví dle požadavků EU, a to o zjišťování výroby a spotřeby vodíku a kapacit velkokapacitních baterií. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně.

Program semináře:

 • Prezence účastníků, zahájení semináře
 • Právní úprava a účel energetického výkaznictví – Program statistických zjišťování na rok 2024, zpracování došlých výkazů a další využití získaných údajů pro vnitrostátní i nadnárodní účely
 • Statistická zjišťování Českého statistického úřadu – seznámení s výkazy pro zpracovatelský rok 2024, praktická ukázka vyplňování jednotlivých výkazů, upozornění na časté chyby; zkušenosti se zjišťováním o dodávce elektřiny a plynu EP 6-01; rozšíření ročního výkaznictví dle požadavků EU
 • Přestávka na občerstvení
 • Statistická zjišťování Energetického regulačního úřadu – seznámení s výkazy, upozornění na časté chyby; nový Dataportál ERÚ pro sběr statistických výkazů, praktická ukázka vyplnění výkazu na portálu
 • Odpovědi na dotazy, individuální konzultace, závěr semináře

Lektoři: Ing. Zámyslický, Ing. Korbel – ČSÚ, Ing. Liška, Ing. Rosecký – ERÚ

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 20. listopadu 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25012. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty