Vodní hospodářství 2022

AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 25. dubna 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům z praxe, jak z podnikatelské sféry, tak i orgánů státní správy, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi v oblasti vodního hospodářství. Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o povinnostech podnikových ekologů vyplývajících z platných právních předpisů s důrazem na aktuální a připravované změny, včetně zkušeností s jejich aplikací v praxi. Po předchozí novelizaci vodního zákona je nyní nejnovější legislativní změnou novela nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, která vstoupila v platnost 1. ledna 2022. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 13:00 hodin

Program semináře:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení semináře, úvod
 • Přehled legislativních povinností podnikových ekologů vyplývajících z aktuálně platného znění vodního zákona a příslušných prováděcích předpisů
 • Přestávka na občerstvení
 • Změny vyplývající z novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod
 • Další připravované změny
 • Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektor: Ing. Robin Náse

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 22. dubna 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 24004. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724550035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty