Stav nouze v plynárenství a bezpečnostní standard dodávek plynu v ČR

Energetický institut ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem a OTE, a.s. si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 7. listopadu 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.(Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Cílem semináře je zejména seznámit posluchače s platnými předpisy týkajícími se problematiky stavu nouze v plynárenství (včetně změn, které přináší novelizace vyhlášky č. 344/2012 Sb.) a s připravovanými změnami v oblasti zajišťování bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD). Je určen pro všechny obchodníky s plynem a výrobce plynu, kteří mají chráněné zákazníky (včetně těch, kteří zajišťují BSD zprostředkovaně) a také další účastníky trhu s plynem a ostatní odbornou veřejnost dotčenou touto problematikou. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30        Prezence účastníků

09:00        Úvod

09:05        Výklad legislativy, novela energetického zákona a vyhlášky o stavu nouze v plynárenství – Ing. Zaplatílek,  MPO

10:00        Připravované změny v oblasti bezpečnostního standardu dodávek plynu – Ing. Liška, ERÚ

10:30        Přestávka

11:00        Způsob vykazování BSD, kontrola, správní řízení – Šmíd, ERÚ

11:45        Vstupní data a výpočet BSD, stanovování koeficientů – Gregor, Ing. Dvořák, OTE, a.s.

12:30        Diskuse, individuální konzultace

13:00        Závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 4. listopadu 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 24010. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty