Regulované ceny v energetice v roce 2022

Představení cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Energetický institut ve spolupráci s ERÚ si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 9. prosince 2021 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen odborné veřejnosti z oblasti energetiky, průmyslu i všem ostatním zájemcům o problematiku cen regulovaných činností v energetice. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k regulovaným cenám elektřiny a plynu, cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie a cenovým rozhodnutím, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2022. Tradičně velký prostor bude věnován také dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30  Prezence účastníků

09:00  Zahájení semináře, úvod      

09:05  Regulované ceny v elektroenergetice – cenová rozhodnutí ERÚ pro rok 2022

                                Ing. Jan Svatek – vedoucí oddělení regulace cen v elektroenergetice, ERÚ

09:50  Regulované ceny související s dodávkou plynu v roce 2022 – cenové rozhodnutí ERÚ

                                Ing. Jiří Malínek – vedoucí oddělení regulace cen v plynárenství, ERÚ

10:30  Přestávka na občerstvení

11:00  Ceny tepelné energie v roce 2022 – cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepla

                               Ing. Sylva Hondlová – vedoucí oddělení regulace teplárenství, ERÚ

11:45  Podpora pro podporované zdroje energie – cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2022

                                Ing. Kristian Titka – ředitel odboru POZE, ERÚ

12:30  Diskuse, individuální konzultace

13:00  Závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 7. prosince 2021. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 23011. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ:71572325, DIČ: CZ7812010426. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...