Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 8. září 2021 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících s důrazem na nejnovější změny. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 15:00 hodin

Program semináře:

 1. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., aktuální znění. Novely zákona a jejich dopady (novely č. 261/2021 Sb. a 284/20201 Sb. a jejich účinnost).
 2. Vyhláška č. 415/2012 Sb., a ostatní prováděcí předpisy a jejich aktuální znění.
 3. Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 4. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší.
 5. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin.
 6. Povinnost provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.
 7. Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení zpřísněných emisních limitů.
 8. Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření – možnosti a povinnosti.
 9. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 10. Bilance VOC.
 11. Poplatky za znečišťování ovzduší.
 12. Průběžná a souhrnná provozní evidence.
 13. Provozní řády.
 14. Obsahové náležitosti dokumentů(odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie).
 15. Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona.

Lektor: Ing. Zbyněk Krayzel – Odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 7. září 2021. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 23006. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ:71572325, DIČ:CZ7812010426. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Storno podmínky: Z důvodu objednávání souvisejících služeb lze závaznou přihlášku na seminář zrušit, aniž by byly účtovány stornopoplatky, nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). Při pozdějším zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář jsme však již nuceni účtovat stornopoplatky ve výši 100 % ceny semináře.

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty