Ohlašování agendy ovzduší za rok 2022

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 21. února 2023 v HOTELU TRISTAR – CONGRESS (vedle hotelu Olympik), U Sluncové 14, Praha 8Olympik Hotels > Hotel Tristar (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2023) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2022. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší prostřednictvím nové verze systému ISPOP a správy subjektu, provozoven a uživatelů v novém Centrálním registru životního prostředí. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší – dopady změn na souhrn provozní evidence
 • Metodické pokyny, stanoviska a další materiály k problematice ochrany ovzduší
 • Nový ISPOP a Centrální registr životního prostředí – od registrace k řádně podanému hlášení
  • zákon č. 25/2008 Sb. – stručné informace
  • praktická ukázka práce v ISPOP (on-line)
 • Zpracování Souhrnné provozní evidence (SPE) a ohlašování agendy ovzduší
  • souhrnná provozní evidence – novinky ve vyplňování formuláře F-OVZ-SPE
  • administrativní náležitosti ohlašování
  • praktická ukázka vyplnění formulářů
 • Poplatkové přiznání (vyjmenované zdroje)
  • příslušné orgány státní správy, ohlašovací povinnost provozovatele, formulář F-OVZ-POPL
  • způsob výpočtu poplatků, zpoplatňované látky
  • možnost využití nevyměření nebo snížení poplatku
  • nové emisní faktory pro výpočet emisí
 • IRZ – Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR – evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP.
 • Bilance VOC – sjednocený Metodický pokyn MŽP k bilanci VOC
 • Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší – měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností
 • Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 20. února 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25002. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty