Ohlašování agendy ovzduší za rok 2021

NOVÝ ISPOP A SYSTÉM CRŽP, ZMĚNY V OHLAŠOVÁNÍ SPE, NOVÉ EMISNÍ FAKTORY

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 9. února 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2022) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2021. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší prostřednictvím zcela nové verze systému ISPOP a správy subjektu, provozoven a uživatelů v novém Centrálním registru životního prostředí. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 15:00 hodin

Program semináře:

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší – dopady změn na souhrn provozní evidence
 • Metodické pokyny, stanoviska a další materiály k problematice ochrany ovzduší
 • Nový ISPOP a Centrální registr životního prostředí – od registrace k řádně podanému hlášení
  • zákon č. 25/2008 Sb. – stručné informace
  • praktická ukázka práce v ISPOP (on-line)
 • Zpracování Souhrnné provozní evidence (SPE) a ohlašování agendy ovzduší
  • souhrnná provozní evidence – novinky ve vyplňování formuláře F-OVZ-SPE
  • administrativní náležitosti ohlašování
  • praktická ukázka vyplnění formulářů
 • Poplatkové přiznání (vyjmenované zdroje)
  • příslušné orgány státní správy, ohlašovací povinnost provozovatele, formulář F-OVZ-POPL
  • způsob výpočtu poplatků, zpoplatňované látky
  • možnost využití nevyměření nebo snížení poplatku
  • nové emisní faktory pro výpočet emisí
 • IRZ – Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR – evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP.
 • Bilance VOC – sjednocený Metodický pokyn MŽP k bilanci VOC
 • Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší – měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností
 • Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel – odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 8. února 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2 149,- Kč + DPH 21 % (2 600,- včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti na semináři také občerstvení. K provedení platby obdržíte po zaslání přihlášky fakturu. Potvrzení o účasti na semináři vydáváme na vyžádání. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty