Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 21. září 2021 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Nejste si jisti, jak aplikovat v praxi nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.?  Na našem semináři Vám přiblížíme, jak znění některých ustanovení zákona důležitých nejen pro původce odpadů upřesňuje zejména nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. K novému zákonu o odpadech účinnému od 1. 1. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dlouho očekávaná a velice rozsáhlá prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., která je účinná od 7. 8. 2021. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 15:00 hodin

Program semináře:

Právní rámec nakládání s odpady

 • Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy
 • Metodické pokyny MŽP

Stručný přehled povinností původce

Stručný přehled povinností provozovatele zařízení

Podrobnosti soustřeďování odpadu 

 • Prostředky pro soustřeďování odpadu
 • Soustřeďování na volné ploše
 • Soustřeďování sedimentů

Dokumentace k odpadu

 • Informace o osobě a odpadu
 • Základní popis odpadu
 • Vzorkování odpadu
 • Přechodná ustanovení

Vedení evidence odpadů a ohlašování

 • Změny ve vedení průběžné evidence původce; školy, obce
 • ohlašování odpadů a zařízení
 • nová katalogová čísla a evidenční kódy
 • přechodná ustanovení

Podrobnosti k přepravě odpadů

 • Podmínky pro vnitrostátní přepravu odpadů
 • Stručně podmínky přeshraniční přepravy

Podrobnosti využívání odpadu

 • Definice inertní odpad
 • Podmínky zasypávání; obsah škodlivin
 • Podmínky využívání strusky k zasypávání
 • Podmínky energetického využívání odpadu

Podrobnosti odstraňování odpadu

 • Podmínky odstraňování odpadu
 • Podmínky ukládání odpadu na skládky
 • Zákazy, výjimky při skládkování odpadu
 • Zákazy, výjimky při skládkování odpadu od roku 2030
 • Skládkování technologických odpadů

Podrobnosti k obecnímu systému

 • Oddělený sběr papír, plast, sklo, kovy, biologicko rozložitelné odpady, nebezpečný odpad
 • Výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO
 • Podmínky pro předání k energetickému využití a k odstranění
 • Přechodná ustanovení

Komunitní kompostování

 • Technické podmínky provozu
 • Technologické podmínky
 • Vedení provozního deníku, evidence, ohlašování
 • Přechodná ustanovení

Přehled povinností při nakládání s některými odpady

 • Nebezpečné odpady – označování, ohlašování
 • Stavební materiály a odpady – povinnosti, přechod odpad/neodpad
 • Přechodná ustanovení

Požadavky na provoz zařízení k nakládání s odpadem

 • Obsah provozního řádu a provozního deníku
 • Požadavky na vážení odpadu
 • Informační cedule zařízení
 • Označování mobilních zařízení
 • Identifikace zařízení, obchodníka, skladu
 • Přidělování samostatných identifikačních čísel zařízení

 Nové podmínky pro sběr kovových odpadů

 • Podmínky sběru a přepravy
 • Kamerový systém, školení
 • Identifikace fyzických osob, způsob plateb
 • Nový způsob vedení evidence odpadů
 • Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

 • Technické a technologické požadavky na vybavení a provoz
 • Ověření účinnosti hygienizace
 • Kritéria pro ukončení odpadového režimu při kompostování
 • Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků pro nakládání s kaly z ČOV

 • Podmínky soustřeďování a označování
 • Technické podmínky použití upravených kalů
 • Program použití kalů
 • Monitoring kalů
 • Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

Nakládání s odpadními oleji, odpady rtuti, PCB

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektor: Ing. Eva Směšná – odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 20. září 2021. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 23007. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ:71572325, DIČ: CZ7812010426. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...