Nová odpadová legislativa v praxi

Nejste si jisti, jak aplikovat v praxi nový zákon o odpadech?  Na našem semináři Vás seznámíme s povinnostmi vyplývajícími z nové legislativy a jejich aplikací v praxi zejména původců odpadů.

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 9. května 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line(Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde). V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také videozáznam.

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. K novému zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., účinnému od 1. 1. 2021, byla následně vydána velice rozsáhlá prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., která vstoupila v platnost 7. 8. 2021. Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s praktickou aplikací nové legislativy především z pohledu původců odpadů. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 14:00 hodin

Program semináře:

 Právní rámec nakládání s odpady

 • Zákon o odpadech a související zákony
 • Prováděcí předpisy
 • Metodické pokyny MŽP

Předcházení vzniku odpadů a hierarchie nakládání s odpady

 • Předcházení vzniku odpadů
 • Vedlejší produkt

 Povinnosti při nakládání s odpady

 • Obecné povinnosti
 • Povinnosti původce odpadů

 Soustřeďování odpadů

 • Prostředky pro soustřeďování odpadu
 • Upuštění od odděleného soustřeďování odpadu

Obecní systémy nakládání s KO

 • Oddělený sběr komunálních odpadů
 • Výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO

Komunální odpady od zaměstnanců a návštěvníků provozovny

 • Povinnosti původce odpadů vůči komunálním odpadům
 • Nastavení systému soustřeďování na provozovně

 Předávání odpadu

 • Předávání odpadu do zařízení,
 • Předávání odpadu obchodníkovi s odpady,
 • Předávání odpadu obci

 Přeprava odpadů v rámci ČR

 • Požadavky na přepravu odpadů
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

 Odstraňování odpadu

 • Podmínky odstraňování odpadu
 • Podmínky ukládání odpadu na skládky

 Povinnosti při nakládání s některými odpady

 • Nebezpečné odpady – označování, ohlašování
 • Stavební materiály a odpady
 • Odpady ze zdravotní a veterinární péče

 Dokumentace k odpadu

 • Informace o osobě a odpadu
 • Základní popis odpadu

 Vedení evidence odpadů a ohlašování

 • Nová katalogová čísla odpadů a evidenční kódy
 • Vedení průběžné evidence původce
 • Ohlašování odpadů

Vybrané přestupky původce odpadů

 • Přestupky původce
 • Sankce

 Odpovědi na dotazy

Lektor: Ing. Petr Šulc – sfe consulting s.r.o.

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 6. května 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 24005. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724550035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...