ISPOP a ohlašování v oblasti odpadů za rok 2022

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 24. ledna 2023 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců odpadů a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30    Prezence účastníků

09:00    Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech a změny legislativy v oblasti odpadů:

 • novela prováděcích vyhlášek k zákonům 541/2020 Sb.  a 542/2020 Sb.
 • obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem
 • evidence odpadů  o  ohlašování provozovateli  zařízení  pro  nakládání  s odpady
 • vedení  evidencí  a ohlašování (např. zpracovatelé  elektrozařízení,  zpracovatelé vozidel  s ukončenou  životností, sběrny odpadů  a sběrné  dvory, atd.)
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

10:30    Přestávka na kávu a občerstvení

11:00    ISPOP, aktuální změny, ohlašování v oblasti odpadů, SEPNO:

 • změny ohlašování v souvislosti  s provozem systému  ISPOP 2
 • Centrální  registr  ŽP (CR ŽP) a napojené systémy
  • Základní činnosti v CR ŽP – praktická  ukázka práce v CR ŽP
  • Registrace subjektu, přidělení agendy, zmocnění
 • ISPOP2 – praktická ukázka ohlašování
  • Vyplnění hlášení F_ODP_PROD
  • Koncepty hlášení
  • Kontrola a podání hlášení
  • Ověření stavu hlášení
  • Ověřování hlášení orgány ORP
  • Oprava údajů v podaném hlášení
 • Modul SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

 13:00     Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 23. ledna 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25001. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty