Evidence a ohlašování odpadů podle nové legislativy

Nejste si jisti, jak se mění pravidla pro vedení průběžné evidence odpadů a jak správně vytvořit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podle nové legislativy? Na našem semináři Vás podrobně seznámíme se změnami platnými od 1. 1. 2023.

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 4. října 2022 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.(Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s vedením evidence a ohlašováním odpadů. 31. 12. 2022 končí  přechodné  období  pro  vedení  evidencí  a ohlašování a od 1. 1. 2023 se vede evidence odpadů a ohlašují se odpady již podle nové právní  úpravy. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Časový harmonogram: prezence od 8:30, zahájení 9:00, předpokládané ukončení 13:00 hodin

Program semináře:

Blok  I. – nakládání  s odpady

Právní rámec nakládání s odpady

 • Zákon o odpadech a související zákony
 • Prováděcí předpisy
 • Metodické pokyny MŽP
 • Vztah k evropské právní  úpravě

Hierarchie nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů

 • Hierarchie nakládání s odpady
 • Předcházení vzniku odpadů

 Povinnosti původců  odpadů při nakládání s odpady

 • Povinnosti původce odpadů
 • Povinnosti původce odpadů vůči komunálním odpadům (zaměstnanci, zákazníci)
 • Nastavení systému soustřeďování odpadů na provozovně
 • Prostředky pro soustřeďování odpadu
 • Upuštění od odděleného soustřeďování odpadu

 Obecní systémy nakládání s KO

 • Oddělený sběr komunálních odpadů
 • Školní sběr a komunální  odpady ze sběru mimo  obecní systém
 • Výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO

 Předávání a přeprava odpadu

 • Předávání odpadu do zařízení,
 • Předávání písemných informací a ZPO
 • Předávání odpadu obchodníkovi s odpady,
 • Předávání odpadu obci
 • Požadavky na přepravu odpadů

 Povinnosti při nakládání s některými odpady

 • Nebezpečné odpady – označování, ohlašování
 • Stavební materiály a odpady
 • Odpady ze zdravotní a veterinární péče

Blok II. – Vedení  průběžné  evidence a ohlašování

Vedení  průběžné evidence odpadů v roce 2022 a ohlašování  odpadů  za rok 2022

 • Vedení průběžné evidence původce do 31.12.2022
 • Ohlašování odpadů původci za rok 2022
 • Ohlašování odpadů obcemi za rok 2022

Vedení  průběžné evidence odpadů v roce 2023 a násl.

 • Vedení průběžné evidence původce od 1.1.2023
 • Vedení průběžné evidence při sběru  kovových  odpadů od 1.1.2023
 • Vedení průběžné  evidence odpadů obcemi od 1.1.2023

Ohlašování  odpadů za rok 2023 a násl.

 • Ohlašování odpadů původci za rok 2023 a následující
 • Ohlašování odpadů původci za rok 2023 a následující

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v rámci ČR

 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do 12. 2022
 • Ohlašování přepravy nebezpečných  odpadů  od 1. 1. 2022

Ohlašování neupotřebených  léčiv z domácností – povinnosti  lékáren

 • Vedení průběžné evidence odložených léků z domácností
 • Ohlašování léků

Ohlašování v systému  ISPPOP II

 • Ohlašování v systému  ISPOP
 • Centrální registr životního  prostředí
 • Ohlašování v jiných  aplikacích

Vybrané přestupky původce odpadů v souvislosti s  evidencí  a ohlašováním odpadů

 • Přestupky původce
 • Sankce

 Odpovědi na dotazy

Lektor: Ing. Petr Šulc – sfe consulting s.r.o.

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 3. října 2022. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 24009. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...