Energetická statistika

výkazy o produkci, dodávkách a spotřebě paliv a energie pro ČSÚ a ERÚ

Energetický institut ve spolupráci s ČSÚ a ERÚ si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 8. listopadu 2021 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně vysvětlí pracovníkům odpovědným za vyplňování příslušných formulářů jejich smysl a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. ČSÚ zavádí od roku 2022 zcela nový výkaz EP 6-01, o dodávce elektřiny a zemního plynu ke konečnému užití pro regionální a lokální distributory elektřiny a zemního plynu. Na ERÚ pokračují přípravy nového webového portálu pro sběr dat. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 13:00 hodin

Program semináře:

Úvod semináře

Právní úprava a účel energetického výkaznictví – Program statistických zjišťování na rok 2022, zpracování došlých výkazů a další využití získaných údajů pro vnitrostátní i nadnárodní účely.

Statistická zjišťování Českého statistického úřadu – praktická ukázka vyplňování jednotlivých výkazů, upozornění na časté chyby a vysvětlení nejasností, nový výkaz EP 6-01 pro regionální a lokální distributory elektřiny a zemního plynu

Statistická zjišťování Energetického regulačního úřadu – seznámení se statistickými výkazy, upozornění na časté chyby a vysvětlení nejasností, informace o připravovaném webovém portálu pro sběr dat

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektoři: Ing. Zámyslický, Ing. Korbel – ČSÚ, Ing. Rosecký, Ing. Liška – ERÚ

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 5. listopadu 2021. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 23010. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ:71572325, DIČ: CZ7812010426. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Elektronická přihláška

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty