Zkušenosti z kontrol České inspekce životního prostředí

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 20. dubna 2017 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné zdarma před hlavním vchodem do hotelu a na parkovišti pro zaměstnance hned vedle vchodu do kongresového centra).

Seminář je určen všem pracovníkům firem i jiných organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi, které na podniky klade legislativa v oblasti ochrany životního prostředí. Je připraven tak, aby účastníky informoval o zkušenostech České inspekce životního prostředí z výkonu kontrolní činnosti, o nejčastějších problémech a nalézaných závadách, o průběhu kontrol a sankcích při zjištění porušení povinností. Pracovníci inspekce poradí účastníkům semináře, v čem se často chybuje a nač si dávat pozor a tím předejít případným sankcím. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program:

08:30 Prezence účastníků

09:00 Zahájení semináře

09:05 Zkušenosti z praxe a nejčastější problémy zjišťované při kontrolách (jakým způsobem probíhají kontroly, na co se inspektoři zaměřují, co se kontroluje vždy, co namátkově, jaké jsou nejčastěji nalézané závady, opatření pro zjednání nápravy, správní řízení, sankce):

 • v oblasti vodního hospodářství Robin Náse (ČIŽP)
 • v oblasti odpadového hospodářství – Jitka Špalková (ČIŽP)

11:00 – 11:30 Přestávka na občerstvení        

 • v oblasti ochrany přírody Jindřich Novák, Ph.D. (ČIŽP)
 • v oblasti ochrany ovzduší Radek Tláskal, Ph.D. (ČIŽP)

13:00 Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 19. dubna 2017. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz, případně poštou na adresu uvedenou v kontaktech. Vložné je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 19005. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info@energeticky-institut.cz

  Další kontakty...