Specializační studium Průmyslová energetika

CHARAKTERISTIKA A CÍL VZDĚLÁVACÍ AKCE:

Studium je určeno pro uchazeče se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, kteří vykonávají funkci energetika či pracují v energetických provozech a vykonávají činnosti související s oborem průmyslové energetiky a nemají vysokoškolské vzdělání příslušného směru, případně pro uchazeče o zaměstnání v tomto oboru. V souvislosti s trvalým nárůstem cen energií a vývojem situace v podnicích roste i potřeba odborně vzdělaných pracovníků, připravených účinně snižovat náklady na paliva a energii.  Vzhledem k požadavku na samostatnost a soběstačnost podnikového energetika, spojuje studijní obor Průmyslová energetika vyučovací předměty tří různých vysokých škol: fakulty strojní ČVUT, fakulty elektrotechniky ČVUT a VŠCHT. Cílem studia je připravit posluchače po odborné stránce tak, aby byli schopni vykonávat funkci hlavního energetika firmy.

ORGANIZACE:

Jedná se o dálkové studium. Posluchač navštěvuje konzultační středisko zpravidla jednou za dva týdny na osmihodinovou konzultaci, která se koná obvykle od 09,30 hodin každou druhou středu. Semestr obsahuje 80 vyučovacích hodin, tj. 240 hodin v průběhu celého studia. Každý předmět je zakončen semestrální zkouškou. Úspěšné absolvování všech semestrálních zkoušek je podmínkou pro připuštění studenta k závěrečné zkoušce. Studium je ukončeno zpracováním a obhájením závěrečné odborné práce, jejíž téma určí Energetický institut v součinnosti se zaměstnavatelem, případně posluchačem tak, aby řešila konkrétní problém podniku. Obhajoba této práce spolu se závěrečnou zkouškou z hlavních předmětů probíhá před širší zkušební komisí, které předsedá zástupce Státní energetické inspekce. Konzultace probíhají v prostorách strojní fakulty ČVUT v Praze 6 – Dejvicích. Lektory jsou zkušení vysokoškolští pedagogové: prof. Ing. Hrdlička, CSc., prof. Ing. Kolovratník, CSc., doc. Ing. Dlouhý, CSc., Ing. Smolík, Dr. Ing. Čapla. Dokladem o úspěšném absolvování je Osvědčení Energetického institutu o absolvování specializačního studia, které je vzhledem k již více jak čtyřicetileté tradici studia akceptováno většinou významných společností v ČR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ STUDIA:

I. semestr:

– Základy elektrotechniky

– Termomechanika

– Zdroje a přeměny energie

II. semestr:

– Výroba, rozvod a užití tepla

– Výroba, rozvod a užití elektrické energie

III. semestr:

– Technické plyny

– Ekonomika průmyslové energetiky

– Ekologie průmyslové energetiky

Závěrečná odborná práce:

– Zadání

– Individuální konzultace

– Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné odborné práce před širší komisí

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

Podmínkou pro přijetí je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Maximální počet studentů je 18.

CENA STUDIA:

Celková cena studia se skládá z ceny 9.920,- Kč bez DPH (12.003,- s DPH 21%) za každý započatý semestr a z nákladů na zadání závěrečné odborné práce, individuální konzultace, hodnocení práce recenzentem, obhajoby a závěrečné zkoušky v paušální výši 4.560,- Kč bez DPH (5.518,- s DPH 21%). Každý semestr se hradí jednotlivě, vždy při nebo před jeho zahájením, náklady související se závěrem studia se hradí při nebo před zadáváním témat závěrečných prací, není-li individuálně dohodnuto jinak. Studium hradí za posluchače zaměstnavatel, resp. posluchač sám (samoplátce). V ceně studia jsou již zahrnuty písemné podklady ke studiu (skripta). Veškeré doplňující materiály v písemné nebo elektronické formě, které poskytují lektoři na základě svého vlastního uvážení posluchačům v průběhu studia, jsou vždy zdarma.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O BLIŽŠÍ INFORMACE NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU NEBO EMAILU A MY VÁM OBRATEM ZAŠLEME PODROBNÝ POPIS STUDIA VČETNĚ UČEBNÍ OSNOVY A ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY.

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...