Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi

připravované změny legislativy, pravidla pro rozúčtování, zkušenosti z praxe

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat v pondělí 21. září 2020 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz 

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenosmi s řešením problémových situací v praxi. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30 Prezence účastníků.

09:00 Zahájení semináře

Novela směrnice o energetické účinnosti. Porovnání s českou legislativou.

Změny, které můžeme očekávat ve vyhlášce na rozúčtování č. 269/2015 Sb.

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení.

Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor.

Co zkontrolovat v rozúčtování před jeho odesláním. Zkušenosti z praxe.

13:00 Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Lektor: Věra Brodecká – vedoucí útvaru zpracování dat I.RTN, s.r.o., odbornice v oblasti rozúčtování nákladů na teplo

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 18. září 2020. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 22005. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Upozornění: Z důvodu preventivních hygienických opatření se seminář bude konat ve velkém sále, přičemž maximální počet účastníků je stanoven pouze na úrovni 50% standartní kapacity sálu, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi účastníky semináře. Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme včasné přihlášení. Veškeré závazné přihlášky je možné zdarma a bez udání důvodu stornovat nejpozději 2 pracovní dny před dnem konání semináře.

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...