Přehled povinností vyplývajících ze zákona o hospodaření energií

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 18. května 2017 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné zdarma před hlavním vchodem do hotelu a na parkovišti pro zaměstnance hned vedle vchodu do kongresového centra).

Seminář je určen odborné veřejnosti dotčené povinnostmi vyplývajícími ze zákona o hospodaření energií; mimo jiné stavebníkům a vlastníkům budov, provozovatelům energetických zařízení, stavebním firmám a výrobcům stavebních prvků, energetickým specialistům, výrobcům a obchodníkům s výrobky spotřebovávajícími energii a dalším. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, prošel od počátku platnosti v roce 2001 již mnoha podstatnými změnami a také příslušné prováděcí předpisy byly postupem času doplňovány, měněny a rušeny. Seminář je proto připraven tak, aby přehledně seznámil účastníky s povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a platných prováděcích předpisů a také s dalšími připravovanými změnami zákona. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program:

08:30    Prezence účastníků

09:00    Povinnosti vyplývající ze zákona o hospodaření energií a příslušných prováděcích předpisů ve znění všech novel a změn:

 • Státní energetická koncepce a územní energetická koncepce
 • Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
 • Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů
 • Snižování energetické náročnosti budov, průkaz energetické náročnosti
 • Pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody
 • Energetické štítky a ekodesign výrobků spotřebovávajících energii
 • Energetický audit a energetický posudek
 • Hospodárné užití energie ústředními institucemi
 • Energetičtí specialisté
 • Osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z OZE
 • Energetické služby
 • Správní delikty

Připravované změny zákona a prováděcích předpisů

13:00    Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Lektoři: Ing. Hana Schvarczová, Ing. Petr Vozka, Ing. Milan Balcer – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 17. května 2017. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz, případně poštou na adresu uvedenou v kontaktech. Vložné je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 19006. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info@energeticky-institut.cz

  Další kontakty...