Přehled povinností v oblasti odpadového hospodářství

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 7. listopadu 2019 v HOTELU TRISTAR-CONGRESS (vedlejší budova hotelu Olympik), U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, www.olympik.cz/cz/tristar/ (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka k hlavnímu vchodu hotelu Olympik, pak stále rovně kolem hlídaného parkoviště dalších 100 metrů, parkování je možné v ulici před hotelem).

Seminář je určen pracovníkům firem i ostatních organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel od počátku platnosti v roce 2002 již mnoha podstatnými změnami a také příslušné prováděcí předpisy byly postupem času měněny a doplňovány. V současné době se navíc připravuje zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Cílem semináře je tedy především přehledně seznámit účastníky s povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a prováděcích předpisů a s připravovanými změnami. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

Prezence účastníků

Povinnosti původců odpadů a ostatních osob při nakládání s odpady

Zařazování odpadů, kategorizace odpadů; hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Označování a balení odpadů

Přeprava odpadů; ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Evidence a ohlašování; používání IČP a IČZ

Povinnosti při nakládání s vybranými odpady (kaly, sedimenty …)

Povinnosti související se zpětným odběrem (elektroodpady, autovraky, pneumatiky …)

Připravovaný nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností

Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektoři: Ing. Jitka Špalková, Ing. Jana Vítková (ČIŽP)

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 6. listopadu 2019. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 21009. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...