Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší

Změny platné od 1. 1. 2020, aktuální novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 23. září 2019 v HOTELU TRISTAR-CONGRESS (vedlejší budova hotelu Olympik), U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, www.olympik.cz/cz/tristar/ (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka k hlavnímu vchodu hotelu Olympik, pak stále rovně kolem hlídaného parkoviště dalších 100 metrů, parkování je možné v ulici před hotelem).

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících s důrazem na nejnovější změny – zejména aktuální novelu vyhlášky č. 415/2012 Sb., nabytí účinnosti některých ustanovení novely č. 172/2018 Sb. zákona o ochraně ovzduší a změnu emisních limitů od 1. 1. 2020. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program semináře:

 1. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., novely zákona o ochraně ovzduší a jejich dopady.
 2. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a ostatní prováděcí předpisy a jejich aktuální novely.
 3. Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 4. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší.
 5. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin.
 6. Povinnost provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.
 7. Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení zpřísněných emisních limitů pro spalovací zdroje, nanášení nátěrových hmot a další zdroje.
 8. Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření – možnosti a povinnosti.
 9. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 10. Bilance VOC.
 11. Poplatky za znečišťování ovzduší.
 12. Průběžná a souhrnná provozní evidence.
 13. Provozní řády.
 14. Obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie).
 15. Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona.

Lektor: Ing. Zbyněk Krayzel – Odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 20. září 2019. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 21007. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...