Ohlašování agendy ovzduší za rok 2020

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní on-line seminář, který se bude konat 9. února 2021 od 09:00 do 14:00 hodin. (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2021) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2020. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

 1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší
 2. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší – dopady změn na souhrn provozní evidence
 3. Představení verze ISPOP pro ohlašování za rok 2020 a praktická ukázka práce s aplikací
  • seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP
  • novinky v systému pro ohlašování za rok 2020
  • praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)
  • souhrnná provozní evidence – praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_ SPE
  • poplatkové přiznání – praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL
 4. Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) – příslušné orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků zpoplatňované látky; nevyměření nebo snížení poplatků
 5. IRZ – Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR – evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP
 6. Bilance VOC – metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem
 7. Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší – autoriz. měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností
 8. Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel – Odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek –ČHMÚ

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 8. února 2021. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 23002. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...