Ohlašování agendy ovzduší za rok 2017

 

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat v pondělí 19. února 2018 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné zdarma před hlavním vchodem do hotelu a na parkovišti pro zaměstnance hned vedle vchodu do kongresového centra).

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2018) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2017. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Dále budou účastníci semináře seznámeni mimo jiné také s novelou vyhlášky č. 415/2012 Sb. platnou od 1.1.2018, která přináší mnoho důležitých změn. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program: prezence účastníků 08:30, zahájení 09:00, přestávka na občerstvení 11:00 -11:30, ukončení semináře 15:00

 1. Úvod
 2. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší
 3. Vyhláška č. 415/2012 Sb., její novela v roce 2017 a novinky legislativy ochrany ovzduší – dopady nových předpisů na poplatkové přiznání a souhrn provozní evidence
 4. Představení verze ISPOP pro ohlašování za rok 2017 a praktická ukázka práce s aplikací
  • seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP
  • novinky v systému pro ohlašování za rok 2017
  • praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)
  • souhrnná provozní evidence – praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_ SPE
  • poplatkové přiznání – praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL
 5. Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) – příslušné orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků zpoplatňované látky; odklad placení poplatků
 6. IRZ – Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR – evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP
 7. Bilance VOC – metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem
 8. Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší – měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností
 9. Diskuse, dotazy a závěr.

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel – odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek – Český hydrometeorologický ústav

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 16. února 2018. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz, případně poštou na adresu uvedenou v kontaktech. Vložné je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 20003. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

 

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...