Nová legislativa v odpadovém hospodářství

nový zákon o odpadech – změny povinností oproti současnosti, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, ostatní změny v oblasti odpadů

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 2. října 2020 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz 

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti).

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. V současné době projednává Poslanecká sněmovna zcela nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Cílem semináře je tedy především přehledně seznámit účastníky se základními rozdíly, které přináší nová legislativa oproti současnému stavu. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Časový harmonogram: prezence účastníků od 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 13:30 hodin

Program semináře:

Nový zákon o odpadech – rozdíly oproti stávající legislativě:

 • Změny v základních pojmech
 • Zásady nakládání s odpadem
 • Povinnosti původce; Školní sběr
 • Provoz zařízení pro nakládání s odpady; povinnosti oprávněných osob
 • Přeprava odpadů
 • Obecní systém, nakládání s komunálním odpadem
 • Vedení evidence odpadů a ohlašování
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Nápravná opatření a sankce
 • Přechodná ustanovení

Informace o zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Ostatní změny legislativy v oblasti odpadů

Diskuse, individuální konzultace

Lektor: Ing. Eva Směšná – odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 1. října 2020. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 22007. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Upozornění: Z důvodu preventivních hygienických opatření se seminář bude konat ve velkém sále, přičemž maximální počet účastníků je stanoven pouze na úrovni 50% standartní kapacity sálu, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi účastníky semináře. Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme včasné přihlášení.

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...