ISPOP, ohlašování v oblasti odpadů za rok 2018

A ZMĚNY V POPLATKOVÝCH HLÁŠENÍCH PODLE VODNÍHO ZÁKONA

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve středu 23. ledna 2019 v HOTELU TRISTAR-CONGRESS (vedlejší budova hotelu Olympik), U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, www.olympik.cz/cz/tristar/ (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka k hlavnímu vchodu hotelu Olympik, pak stále rovně kolem hlídaného parkoviště dalších 100 metrů, parkování je možné v ulici před hotelem).

Seminář je určen všem pracovníkům firem a organizací, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP a seznámení s formuláři pro ohlašování v oblasti odpadů. Dále budou posluchači seznámeni také s rámcovými změnami v poplatkových hlášeních za odběr podzemní vody a za zdroj znečišťování podle Vodního zákona. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program:

08:30       Prezence účastníků

09:00       Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech, termíny pro plnění ohlašovací povinnosti:

 • obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem
 • evidence a ohlašování autovraků, elektroodpadů a kalů
 • evidence a ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • evidence a ohlašování sběrných dvorů a skladů odpadu
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Ing. Jitka Špalková – Česká inspekce životního prostředí

10:30       Přestávka na kávu a občerstvení

11:00       ISPOP, ohlašování v oblasti odpadů, SEPNO:

 • seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP
 • praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)
 • interaktivní PDF formulář „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ a další formuláře v oblasti odpadů
 • modul SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • změny v poplatkových hlášeních podle Vodního zákona

Bc. Petra Kubíková – oddělení ISPOP a IRZ, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

13:00       Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 22. ledna 2019. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz, případně poštou na adresu uvedenou v kontaktech. Vložné je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 21001. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...