Energetická statistika

VÝKAZY O PRODUKCI, DODÁVKÁCH A SPOTŘEBĚ PALIV A ENERGIE PRO ČSÚ A ERÚ

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat v pondělí 18. listopadu 2019 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8 – www.olympik.cz (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka, parkování je možné zdarma na parkovišti před hlavním vchodem do hotelu).

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně vysvětlí pracovníkům odpovědným za vyplňování příslušných formulářů jejich smysl, a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30     Prezence účastníků

09:00    Právní úprava a účel energetického výkaznictví – Program statistických zjišťování na rok 2020, zpracování došlých výkazů a další využití získaných údajů pro vnitrostátní i nadnárodní účely.

09:30    Výkazy odesílané na Český statistický úřad – praktická ukázka vyplňování jednotlivých výkazů, změny ve výkazech, upozornění na časté chyby, vysvětlení nejasností

10:30     Přestávka na občerstvení

11:00    Výkazy odesílané na Energetický regulační úřad – seznámení se statistickými výkazy, upozornění na časté chyby, zkušenosti s nově zavedeným výkaznictvím pro teplárenství, připravovaný portál pro sběr dat

13:00    Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Lektoři: Ing. Zámyslický, Ing. Korbel – ČSÚ, Ing. Rosecký, Ing. Liška – ERÚ

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 15. listopadu 2019. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 21010. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...