Category: ‘Nezařazené’

Seminář „Energetická statistika“

14.10.2019 Posted by admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 18. listopadu 2019 v Praze. Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně vysvětlí pracovníkům odpovědným za vyplňování příslušných formulářů jejich smysl, a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací o semináři

Seminář „Přehled povinností v oblasti odpadového hospodářství“

3.10.2019 Posted by admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 7. listopadu 2019 v Praze. Seminář je určen pracovníkům firem i ostatních organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel od počátku platnosti v roce 2002 již mnoha podstatnými změnami a také příslušné prováděcí předpisy byly postupem času měněny a doplňovány. V současné době se navíc připravuje zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Cílem semináře je tedy především přehledně seznámit účastníky s povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a prováděcích předpisů a s připravovanými změnami. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací o semináři

Seminář „Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi“

30.9.2019 Posted by admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 21. října 2019 v Praze. Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele nebo rozdělením nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebrané tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že jsou z odběrného místa zásobovány objekty různých vlastníků. Seminář je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými předpisy, příslušnými metodickými pokyny a zkušenosmi s řešením problémových situací v praxi. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací o semináři

Přednáška ze semináře konaného 23. 9. 2019

23.9.2019 Posted by admin

Elektronický sborník k semináři „Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší

Děkujeme za účast.

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...