Category: ‘Nezařazené’

On-line seminář: Energetická statistika

18.1.2021 Posted by admin

Energetický institut ve spolupráci s ČSÚ a ERÚ si Vás dovoluje pozvat na jednodenní on-line seminář, který se bude konat 18. února 2021 od 09:00 do 13:00 hodin. (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně vysvětlí pracovníkům odpovědným za vyplňování příslušných formulářů jejich smysl, a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. V současné době se mimo jiné na ERÚ připravuje nový webový portál pro sběr dat a na ČSÚ připravují nový výkaz EP 6-01, o dodávce elektřiny a zemního plynu ke konečnému užití pro distributory elektřiny a zemního plynu. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně.

Více informací o semináři…

On-line seminář: Ohlašování agendy ovzduší za rok 2020

11.1.2021 Posted by admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní on-line seminář, který se bude konat 9. února 2021 od 09:00 do 14:00 hodin. (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2021) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2020. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Více informací o semináři…

On-line seminář: Nový zákon o odpadech a jeho dopady na povinnosti původců odpadů

14.12.2020 Posted by admin


Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní on-line seminář, který se bude konat 22. ledna 2021 od 09:00 do 13:00 hodin. (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zcela nový zákon o odpadech již prošel celým legislativním procesem a bude účinný od 1. ledna 2021. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se změnami, které přináší nová legislativa, a to především z pohledu původců odpadů.Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.


Více informací o semináři…

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...