Aplikace legislativy ochrany ovzduší v praxi – metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 8. června 2017 v HOTELU TRISTAR (vedlejší budova hotelu Olympik), U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, www.olympik.cz/cz/tristar/ (spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka k hlavnímu vchodu hotelu Olympik, pak stále rovně kolem hlídaného parkoviště dalších 100 metrů, parkování je možné v ulici před hotelem)

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven především tak, aby seznámil účastníky se zkušenostmi s aplikací povinností vyplývajících z platné legislativy v praxi a s metodickými pokyny a stanovisky MŽP, ale také s aktuálními a připravovanými změnami v oblasti ochrany ovzduší. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program: prezence účastníků 08:30, zahájení semináře 09:00, předpokládané ukončení 15:00 hod.

 1. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a jeho poslední novela č. 369/2016 Sb.
 2. Vyhláška č. 415/2012 Sb., a její novely.
 3. Metodické pokyny a stanoviska MŽP (budou komentovány u jednotlivých okruhů povinností).
 4. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší – Metodický pokyn ke sčítání kapacit a ostatní stanoviska ke klasifikaci
 5. Emisní limity a podmínky provozu u zdrojů. Nové emisní limity a termíny dosažení. Stanoviska MŽP k plnění EL.
 6. Nové povinnost provozovatelů vyjmenovaných zdrojů, novela zákona č. 369/2016 Sb.
 7. Závazná stanoviska k umístění a provedení stavby, povolení provozu zdrojů, změny paliv, surovin a dalších okolností na zdrojích.
 8. Programy zlepšování kvality ovzduší a povolovací agenda.
 9. Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF.
 10. Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření – možnosti a povinnosti.
 11. Provozní řády. Konkrétní příklady kapitol a povinností.
 12. Provozní evidence. Konkrétní příklady kapitol.
 13. Obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie).
 14. Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona, diskuse a závěr.

Lektor: Ing. Zbyněk Krayzel – Odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 7. června 2017. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz, případně poštou na adresu uvedenou v kontaktech. Vložné je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 19007. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

Program a přihláška ke stažení (ve formátu PDF)

Program a přihláška ke stažení (ve formátu MS Word)

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info@energeticky-institut.cz

  Další kontakty...