Seminář „Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů“

14.3.2018 Zveřejnil admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 12. dubna 2018 v HOTELU TRISTAR, Praha 8. Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s nebezpečnými odpady. Již od 2. května 2018 bude možné ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů pouze elektronicky přes modul SEPNO, který je součástí systému ISPOP. Na semináři budou jednak podrobně komentovány legislativní souvislosti týkající se nakládání s nebezpečnými odpady, ale především budou účastníci podrobně seznámeni s obsluhou modulu SEPNO včetně praktické ukázky ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. S ohlašováním přepravy prostřednictvím SEPNO a také se zkušenostmi získanými během zkušebního provozu systému, seznámí účastníky pracovnice oddělení ISPOP agentury CENIA, která je provozovatelem systému.

Více informací zde…

Seminář “ Přehled povinností vyplývajících z energetického zákona – aktuální znění zákona a připravované změny“

21.2.2018 Zveřejnil admin

Energetický institut ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat v pondělí 26. března 2018 v HOTELU OLYMPIK****, Sokolovská 138, Praha 8. Seminář je určen odborné veřejnosti z podnikatelského i státního sektoru dotčené povinnostmi vyplývajícími z energetického zákona (např. výrobcům elektřiny a provozovatelům distribučních soustav, výrobcům tepla a provozovatelům rozvodů tepla, obchodníkům s elektřinou a plynem, odběratelům elektřiny, plynu a tepla a dalším). Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), byl od počátku platnosti v roce 2001 již mnohokrát novelizován a prošel tedy celou řadou podstatných změn. Také příslušné prováděcí předpisy byly postupem času doplňovány, měněny a rušeny. Seminář je proto připraven tak, aby přehledně seznámil účastníky se všemi povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a příslušných prováděcích předpisů i s dalšími připravovanými změnami. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací zde…

Přednášky ze semináře konaného 19. 2. 2018

19.2.2018 Zveřejnil admin

Materiály ze semináře „Ohlašování agendy ovzduší za rok 2017“. Děkujeme za účast.

 

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info@energeticky-institut.cz

  Další kontakty...