Seminář/on-line seminář „Energetická statistika“

6.10.2021 Zveřejnil admin

Energetický institut ve spolupráci s ČSÚ a ERÚ si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 8. listopadu 2021 od 09:00 do 13:00 v Praze (hotel Olympik) a současně také on-line.

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně vysvětlí pracovníkům odpovědným za vyplňování příslušných formulářů jejich smysl a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. ČSÚ zavádí od roku 2022 zcela nový výkaz EP 6-01, o dodávce elektřiny a zemního plynu ke konečnému užití pro regionální a lokální distributory elektřiny a zemního plynu.Na ERÚ pokračují přípravy nového webového portálu pro sběr dat. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně.

Více informací o semináři…


Seminář/on-line seminář „Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi“

29.8.2021 Zveřejnil admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 18. října 2021 od 09:00 do 13:00 v Praze (hotel Olympik) a současně také on-line.

Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenostmi s řešením problémových situací v praxi. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací o semináři…

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...