Seminář „Nová legislativa v odpadovém hospodářství“

3.8.2020 Zveřejnil admin

nový zákon o odpadech – změny povinností oproti současnosti, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, ostatní změny v oblasti odpadů

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 2. října 2020 v Praze. Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. V současné době projednává Poslanecká sněmovna zcela nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Cílem semináře je tedy především přehledně seznámit účastníky se základními rozdíly, které přináší nová legislativa oproti současnému stavu. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Upozornění: Z důvodu preventivních hygienických opatření se seminář bude konat ve velkém sále, přičemž maximální počet účastníků je stanoven pouze na úrovni 50% standartní kapacity sálu, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi účastníky semináře. Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme včasné přihlášení. Veškeré závazné přihlášky je možné zdarma a bez udání důvodu stornovat nejpozději 2 pracovní dny před dnem konání semináře.

Více informací o semináři…

Seminář „Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší“

23.7.2020 Zveřejnil admin

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 14. září 2020 v Praze. Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Upozornění: Z důvodu preventivních hygienických opatření se seminář bude konat ve velkém sále, přičemž maximální počet účastníků je stanoven pouze na úrovni 50% standartní kapacity sálu, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi účastníky semináře. Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme včasné přihlášení. Veškeré závazné přihlášky je možné zdarma a bez udání důvodu stornovat nejpozději 2 pracovní dny před dnem konání semináře.

Více informací o semináři…

Změna termínů seminářů

12.3.2020 Zveřejnil admin

V souvislosti s opatřeními Vlády vylučujícími v současné době možnost konání vzdělávacích akcí, jsme byli nuceni přistoupit k posunutí termínů plánovaných seminářů:

Seminář „Vodní hospodářství 2020“ přesouváme na čtvrtek 10. 9. 2020.

Seminář „Rozúčtování nákladů na dodávku tepla“ přesouváme na pondělí 21. 9. 2020.

Seminář „Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi

5.3.2020 Zveřejnil admin

připravované změny legislativy, pravidla pro rozúčtování, zkušenosti z praxe

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 21. září 2020 v Praze. Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenosmi s řešením problémových situací v praxi. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací…

Seminář „Vodní hospodářství 2020“

2.3.2020 Zveřejnil admin

aktuální a připravované změny legislativy, zkušenosti z praxe

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 10. září 2020 v Praze. Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům z praxe, jak z podnikatelské sféry, tak i orgánů státní správy, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi v oblasti vodního hospodářství. Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o povinnostech vyplývajících z platných právních předpisů s důrazem na aktuální a připravované změny, včetně zkušeností s jejich aplikací v praxi. Počátkem února 2020 vstoupila v platnost novela vodního zákona č. 312/2019 Sb. a další novelu vodního zákona (novela k suchu) v současnosti projednává Poslanecká sněmovna. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Více informací…

Přednášky ze semináře konaného 18. 2. 2020

18.2.2020 Zveřejnil admin

Elektronický sborník k semináři „Novela zákona o hospodaření energií“

Děkujeme za účast.

Přednášky ze semináře konaného 5. 2. 2020

5.2.2020 Zveřejnil admin

Elektronický sborník k semináři „Ohlašování agendy ovzduší za rok 2019“

Děkujeme za účast.

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...