Seminář „Zkušenosti z kontrol ČIŽP“

8.5.2018 Zveřejnil admin

A AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY LEGISLATIVY V OBLASTI OCHRANY ŽP

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat 5. června 2018 v HOTELU OLYMPIK, v Praze. Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi, které na podniky klade legislativa v oblasti odpadů, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny. Je připraven tak, aby účastníky seznámil s aktuálním zněním a připravovanými změnami příslušných právních předpisů a informoval je o zkušenostech České inspekce životního prostředí z výkonu kontrolní činnosti, o průběhu kontrol a sankcích při zjištění porušení povinností. Pracovníci inspekce poradí účastníkům semináře, v čem se často chybuje a nač si dávat pozor a tím předejít případným sankcím. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Podrobné informace o semináři

Seminář „Zákon o hospodaření energií“

27.4.2018 Zveřejnil admin

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, ZKUŠENOSTI Z KONTROL SEI

Energetický institut ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekcí si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve středu 30. května 2018 v HOTELU OLYMPIK, v Praze. Seminář je určen odborné veřejnosti dotčené povinnostmi vyplývajícími ze zákona o hospodaření energií; mimo jiné stavebníkům a vlastníkům budov, provozovatelům energetických zařízení, stavebním firmám a výrobcům stavebních prvků, energetickým specialistům a dalším.. Seminář je připraven tak, aby přehledně seznámil účastníky s povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a příslušných prováděcích předpisů a s připravovanými změnami. Ve druhé části semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi Státní energetické inspekce z výkonu kontrolní činnosti v oblasti dodržování povinností vyplývajících ze zákona o hospodaření energií. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Podrobné informace o semináři

Přednášky ze semináře konaného 12. 4. 2018

12.4.2018 Zveřejnil admin

Elektronický sborník k semináři „Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů“.

Děkujeme za účast.

Přednáška ze semináře konaného 26.3.2018

26.3.2018 Zveřejnil admin

Elektronický sborník k semináři „Přehled povinností vyplývajících z energetického zákona“.

Děkujeme za účast.

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info@energeticky-institut.cz

  Další kontakty...